OBJECTIUS – MANIFEST PER A LA DEFENSA DEL MEDI NATURAL DE LA SEGARRA

La nostra responsabilitat, la de tots els ciutadans de totes les generacions de segarrencs, és de vetllar per la preservació i la potenciació de les nostres terres, de les nostres aigües, de la nostra atmosfera, de la nostra flora, de la nostra fauna, i sempre i en tot moment de la nostra vida, en un sentit integral i solidari amb la resta de la humanitat. A l’hora de refermar aquest compromís ens hi hem de trobar tots, sense distinció de creences ni d’ideologies, sigui quin sigui el nostre origen i la nostra situació social.Per això cal que ens apuntem al GRUP PER A LA DEFENSA DEL MEDI NATURAL DE LA SEGARRA, una agrupació ciutadana, participativa i oberta, no partidista, no dependent de cap administració, i no governamental, que basa els seus objectius i la seva acció en els següents punts:ametllers

1-No admetre cap nova activitat a la nostra comarca especialment perillosa per a l’ecosistema i per a la salut.


2-Vetllar perquè les activitats agrícoles, ramaderes i industrials presents a la comarca inicïin el camí gradual i continuat cap a la màxima minimització dels seus potencials o efectius contaminants.


3-Fer seguiment de tots els projectes i activitats, incloent-hi els serveis comunitaris, amb especial incidència directa o indirecta sobre el medi natural de la comarca, que siguin promoguts i/o realitzats per les administracions públiques i/o per les entitats privades. Amb especial interès que siguin realitzats i valorats com cal els pertinents estudis tècnics i d’impacte ambiental.


4-Cercar la màxima relació i coordinació possibles amb les entitats i agrupacions del mateix caire a nivell local, comarcal, nacional i internacional.


5-Col·laborar en l’estudi, el disseny, el seguiment i la divulgació d’aquelles accions i activitats positives per a la potenciació i per a la preservació del medi natural, promogudes per les administracions o per entitats públiques o privades.


6-Fer la màxima divulgació del fet ecològic i potenciar els mecanismes de creació d’actituds ecològiques positives a nivell personal i comunitari, amb especial incidència a les persones que accedeixen i exerceixen càrrecs de responsabilitat social i política.


7-Denunciar tot atemptat ecològic potencial o efectiu. Vetllar perquè s’eviti o se solventi. Assegurar que el càstig sigui el màxim possible d’exemplar i de punitiu, i que s’acompleixi en tots els casos.


8-Utilitzar tots els mitjans possibles, fora de la violència, per complir i fer complir el compromís que s’explicita en aquest manifest.

LA SEGARRA, 29 DE JULIOL DE 1991

Contacta amb nosaltres

Et pots posar en contacte, mitjançant: