ORIGENS – LA NOSTRA ENTITAT

ORÍGENS DEL GRUP PER A LA DEFENSA DEL MEDI NATURAL DE LA SEGARRA


la_segarraA la primavera i l’estiu del 1991, considerant que començava a ser preocupant la realitat de l’ecosistema comarcal a la Segarra i que calia una actuació decidida per tal de preservar i potenciar l’entorn natural, un col·lectiu de persones es van proposar d’organitzar un grup amb aquesta finalitat. El procés es va accelerar per les notícies de la possible instal·lació a la comarca d’una planta de tractament de residus industrials.


En el col·lectiu s’hi van agrupar els membres de la Comissió de Natura i Medi Ambient del Consell de la Joventud de Cervera, membres de la Secció de Ciències Naturals i de la Salut del Centre Municipal de Cultura de la mateixa ciutat i d’altres persones a títol individual.Es va redactar i distribuir públicament el document “DEFENSAR LA SEGARRA”, que tenia aquest contingut: quin és el potencial perill, què és una planta de tractament de residus industrials, quins problemes directes planteja, quins són els problemes indirectes i secundaris, per què poden instal·lar-la a la Segarra, quan i com ho poden fer, per què ens hem d’oposar a la seva construcció, per què hem de fer pinya plegats sense esperar que ningú ens defensi, com podem organitzar-nos i fer explícita la nostra posició, per què ens cal crear el GRUP PER A LA DEFENSA DEL MEDI NATURAL DE LA SEGARRA.També es va redactar el MANIFEST PER A LA DEFENSA DEL MEDI NATURAL DE LA SEGARRA, que contenia els punts en què es basaven els objectius i l’acció del Grup, i es va aprovar el 29 de juliol del 1991. Aquest manifest es va distribuir conjuntament amb l’altre document esmentat. Se’n van recollir signatures d’adhesió, tant de persones individuals com d’entitats, en el període de presentació del Grup i també com a una de les principals primeres accions.El dia13 de setembre del 1991 es va fer a Cervera l’acte públic de presentació del Grup, en què es van explicar els motius, els fets ocorreguts quant a l’intent d’instal·lació d’una planta de tractament de residus industrials i els motius d’oposició. Hi van participar membres de la Coordina­dora de la Conca de Barberà i de l’Alt Camp, que van tractar els perills d’una incineradora i d’un abocador de residus industri­als, les necessitats d’informació i d’unitat d’acció. Es va proporcionar el dossier “Defensem la Segarra – No a la degradació!”, es van recollir signatures d’adhesió al Manifest per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra i es va convocar la reunió constitutiva del Grup, que es va fer, també a Cervera, el dia 15 de setembre.la_segarra1

Contacta amb nosaltres

Et pots posar en contacte, mitjançant: