MANIFEST PER UNA INDÚSTRIA NETA A LA SEGARRA

Written by admin on . Posted in Documents

A poc temps d’entrat el segle XXI, la comarca de la Segarra està vivint importants canvis que afecten, entre altres, el seu teixit industrial. És evident que un episodi tan greu com la fugida de Lear Corporation ha deixat la nostra comarca amb la necessitat de reindustrialitzar-se. Però cal aprendre la lliçó i evitar la implantació de grans multinacionals cobdicioses i oportunistes, les situacions de monocultiu industrial, les condicions de precarietat laboral que porten al desarrelament i, no menys important, les activitats industrials que provoquin impactes negatius per a la salut i per l’ entorn.Hem de veure en la situació present una oportunitat per dissenyar entre tots la comarca que volem per al nostre futur i per al dels nostres descendents. No es tracta, doncs, que ningú –nosaltres els primers– posi pals a les rodes a l’enfortiment de la nostra economia ni a la projecció de la nostra societat, sinó que precisament tinguem la clarividència de no repetir els errors del passat.IMPACTES “BRUTS” DE LA INDÚSTRIA A LA SEGARRA (Dos exemples d’impactes ambientals molestosos, insalubres i /o perillosos) GREU CONTAMINACIÓ PER RESIDUS INDUSTRIALS

El 24 d’octubre de 1992 vam presentar una denuncia a la Delegació de MA de Lleida sobre el fet d’un pou de fondària d’uns 30 metres del qual en sortia aigua amb una forta olor de petroli o d’aldehid. Era, i és, un pou situat en unes planes prop de Cervera en el que s’anomena com a camí de Tordera (DINS DEL LÍMIT DEL MUNICIPI DE GRANYANELLA).PESTILÈNCIA I PROBLEMES AMBIENTALS A LA ZONA NORD DEL TERME DE CERVERA

Fins poc més enllà del 1990 els problemes ambientals a la zona (perceptibles per bona part de la població) havien estat pocs, encara que ja des d’abans i fins ara sovint la càrrega orgànica dels fluents de la claveguera de l’empresa L’AGUDANA ha provocat: fer col·locar una depuradora simple d’aigües brutes prop del clot de Tordera (a costa de l’erari públic); inutilitzar-la fins fer-la inservible atesa la quantitat de matèria emesa; contaminar greument tots els terrenys de la zona i els seu aqüífer fins fer sortir per l’aigua dels pous d’una població relativament llunyana un líquid vermellós i fetorós (això va provocar actuacions de tirar claveguera a costa de l’erari públic); fer construir la nova depuradora (quatre basses) a la vessant de l’Ondara amb una dimensionalitat molt per sobre de la que corresponia per una població com era la de Cervera (a costa de l’erari públic); fer bombar tots els efluents de clavegueram de la zona Nord cap a la zona sud (a costa de l’erari públic)PROPOSTES BÀSIQUES PER FER POSSIBLE UNES ACTIVITATS INDUSTRIALS NETES (TAMBÉ AGRÍCOLES I RAMADERES) ALS MUNICIPIS DE LA SEGARRA

Cal treballar per fer possible una “legislació bàsica i segura” basada en el PRINCIPI DE PRECAUCIÓ I CAUTELA i basada també en el foment de L’ACTIVITAT SOSTENIBLE (tradicional i familiar, si és possible) preservant i potenciant tot l’entorn natural humanitzat o feréstec que conforma tot el territori de la Segarra (alguna cosa més que la suma dels diferents termes municipals), sempre tenint en compte la PARTICIPACIÓ a diferents nivells de la SOCIETAT CIVIL ORGANITZADA de cada municipi, per això cal que TOTS I CADASCUN DELS MUNICIPIS DE LA SEGARRA

 

Tags: , , , , , , ,

Contacta amb nosaltres

Et pots posar en contacte, mitjançant: